boot.fedoraproject.org

boot.fedoraproject.org (BFO) és una manera d'arrencar els amfitrions per tal d'executar la instal·lació o altres tipus de mitjans a través de la xarxa. Funciona d'una forma semblant a l'entorn pxeboot.

Finestra de benvinguda de BFO

BFO està basat amb el treball de BKO - http://boot.kernel.org/ Per baixar BFO, seleccioneu «BFO Baixades» al menú del cantó esquerre.